Vai Tavā organizācijā ir veikts pieejamas vides audits ?
02.09.2009
;eka ar uzbrauktuviLai pārliecinātos par pieejamības nodrošināšanu ikvienā iestādē vai ēkā, apvienība "Apeirons" iesaka veikt viedes pieejamības auditu. Audita laikā veicam pilnu ēkas pārbaudi, kā arī noslēgumā izsniedzam LR atzītu audita ziņojumu un slēdzienu par pieejamības normu ievērošanu, kā arī rekomendācijas un ietekumus pieejmibas uzlabošanai