Uz klientu vērsts universālais dizains tūrismā. RAKSTĪTĀ TEKSTA VADLĪNIJASUz klientu vērsts universālais dizains tūrismā 

4 iemesli kāpēc vērts lasīt tālāk! 
Turpmāk varēsiet: 

1. Izvērtēt savu rakstisko komunikāciju, lai nodrošinātu, ka jūsu sniegtā informācija ir saprotama un viegli izlasāma jūsu klientiem. 2. Piesaistīt plašāku klientu loku, izmantojot rakstisko komunikāciju. 
3. Nodrošināt labāku klientu apkalpošanu. 
4. Attīstīt jaunu komunikāciju ar klientiem. 

Universālā dizaina mērķis ir padarīt dzīvi vienkāršāku ikvienam, veidojot produktus, pakalpojumus un komunikāciju daudz pieejamāku pēc iespējas plašākam cilvēku lokam. 

Šeit jūs uzzināsiet praktiskus padomus, kas var tikt pielietoti jūsu biznesā, un tas no jums neprasīs papildus izdevumus. 

Rakstiskā komunikācija 

RAKSTĪTĀ TEKSTA VADLĪNIJAS 

Veids, kādā jūs sazināties ar saviem klientiem ir ļoti svarīgs – jūsu tonis, vārdi, ko izmantojat un veids, kādā rakstāt. Ir svarīgi padomāt par to, kam jūs rakstāt (jūsu mērķa grupa), kā arī par to, ko viņi zina par jūsu biznesu (konkrētāk, vai viņi ir pazīstami ar terminoloģiju, ko vēlaties izmantot). 

Sniegsim jums dažus svarīgākos ieteikumus, kas būtu jāievēro, lai jūs ar klientiem sazinātos efektīvāk: 

- Domājiet par personu, kam jūs rakstāt. Kādas ir viņu zināšanas par jūsu biznesu? Vai viņi pārzina tehniskos terminus, ko vēlaties izmantot? Kā viņi lasīs šo dokumentu? Vai viņi uzreiz pārslēgsies uz sev interesējošo sadaļu? 

- Esiet personīgi. Izmantojiet „es”, „mēs” un „jūs” savos dokumentos. 

- Veidojiet tekstu viegli lasāmu un saprotamu. Vienmēr izmantojiet pēc iespējas vienkāršāku un skaidrāku valodu. Izvairieties no tehniskas valodas, ko jūsu klienti varētu nesaprast. Ja jums ir jālieto tehniski termini, saprotami izskaidrojiet, ko tas nozīmē. 

- Definējiet nepazīstamus saīsinājumus un akronīmus. Pirmajā reizē uzrakstiet pilnu tekstu, saīsinājumu vai akronīmu liekot iekavās. 

- Veidojiet īsus teikumus. Centieties izmantot ne vairāk kā 15-20 vārdu vienā teikumā. Neatdaliet teikumus ar semikolu, izmantojiet punktu. Pēc pieturzīmēm lieciet atstarpes. Tas īpaši palīdzēs cilvēkiem, kuri lasa izmatojot teksta lasīšanas programmas/sintezatorus. 

- Veidojiet savus produktus un pakalpojumus pieejamus plašākam klientu lokam. Sāciet ar informācijas piedāvāšanu alternatīvos formātos – lielākā drukā (piemēram, 14 burtu lielums), audio, Braila rakstā, vieglajā valodā. Vieglā valoda ir veidota tā, lai tekstu būtu vieglāk gan izlasīt, gan uztvert. Tas īpaši paredzēts personām ar intelektuālo invaliditāti, bet tikpat labi var noderēt arī bērniem un cilvēkiem, kuri tik labi nezina konkrēto valodu . Parasti teksti vieglajā valodā tiek papildināti ar attēliem un grafikiem, lai palīdzētu skaidrot tekstu. 

- Izceliet būtiskāko informāciju. Cilvēki bieži dokumentus, brošūras un vēstules lasa „pa diagonāli”, tāpēc ir svarīgi izcelt svarīgāko informāciju, virsrakstus vai teksta rindkopas. Vispārīgs ieteikums informācijas izcelšanai ir: 

• nelietot LIELOS BURTUS, 
• nelietot slīprakstu
• - nelietot teksta pasvītrošanu

Cilvēki atpazīst pazīstamu vārdu formu, nevis lasa katru burtu. Izmantojot LIELOS BURTUS, slīprakstu vai pasvītrojot tekstu, tas pārveido vārda formu un padara to grūtāk izlasāmu, īpaši cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Lai izceltu kādu tekstu, izmantojiet treknrakstu vai lielāka izmēra tekstu. 

Izvairieties pārnest vārdus jaunā rindā, jo tas traucē teksta plūdumam.