Universālais Dizains Latvijā – Siguldas piemērs
Universālais Dizains Latvijā – Siguldas piemērs 

Livonijas ordeņa Siguldas pils 

Siguldas pils (Segewold) pirmsākumi ir datēti jau ar 1207.gadu, taču siguldieši ir spējuši to mainīt līdzi laikam, padarot par labu piemēru vietai, kur tiek ievēroti universālā dizaina principi. 2010. gadā no arhitektu firmas „Sestais stils” apvienība „Apeirons” saņēma uzaicinājumu, ko akceptēja arī Siguldas pašvaldība, piedalīties pilsdrupu rekonstrukcijas projekta izstrādē, lai maksimāli iespējami tiktu veidota vides pieejamība šajā vēsturiskajā celtnē. 

Kā galvenās problēmas tika izvirzītas: 
1. iekļūšana pilsdrupu teritorijā; 
2. pārvietošanās pa teritoriju; 
3. iespēja nokļūt atsevišķās pilsdrupu celtnēs; 
4. vides pieejamība personām ar redzes traucējumiem; 
5. pieejamas labierīcības 

Galvenā problēma nokļūšanai pilsdrupu teritorijā bija celiņš cauri gravai, personām riteņkrēslos tās šķērsošana pat ar pavadoni, bija ļoti sarežģīta. Tas tika atrisināts, izveidojot stilizētu tiltiņu pāri gravai. Vienlaikus, tiltiņu izbūvējot, tika izveidots ieejas mezgls, kas sastāv no biļešu kases, informācijas centra un pieejamām tualetēm. Šajā ieejas mezglā ir arī uzstādīts uz taustes maņu balstīts jeb taktils pilsdrupu teritorijas makets, ko var izmantot personas ar būtiskiem redzes traucējumiem, tādējādi pat pilnīgi neredzīgām personām ir iespēja gūt visai detalizētu priekšstatu par šo apskates objektu. 

Lai atvieglotu pārvietošanās iespējas pa teritoriju, vietās, kur ir vēsturiskais bruģis, tā daļa tika aizvietota ar gludākas faktūras mākslīgo segumu. Savukārt citos celiņos kā seguma materiāls tika izmantotas smalkas dolomīta šķembas. Šādā veidā tiek nodrošinātas drošas pārvietošanās iespējas personām ar kustību traucējumiem un tai pat laikā maksimāli tiek saglabāta objekta vēsturiskā noskaņa. 

Pa pilsdrupu perimetru ir izveidoti trīs skatu laukumi, kas ir pieejami ikvienam. Uz austrumu puses platformas, kas ir lielākā un no kuras paveras plašs skats pāri Gaujas ielejai arī uz Krimuldas muižu un Turaidas pili, ir bronzā izveidots taktils ainavas makets, kas pat pilnīgi neredzīgam cilvēkam sniedz labi saprotamu priekšstatu par ainavu, kas paveras vairāku kilometru plašā teritorijā. 

Pilsdrupu centrālās ēkas pielāgošana personām, kas pārvietojas riteņkrēslos, tika atzīta par pārlieku degradējošu vēsturiskajai videi, tādēļ šī ēka nav pielāgota cilvēkiem riteņkrēslos. 

Toties ērti pieejamas cilvēkiem riteņkrēslos ir Siguldas pilsdrupas koncertu un citu pasākumu apmeklēšanai - apmeklētājiem riteņkrēslos ir izveidota paaugstināta platforma, lai tiem būtu iespēja ērti skatīt pasākumus. 

Kā īpašs sasniegums ir dienvidu puses tornī uzstādītais pacēlājs, ar kura palīdzību personas ar kustību ierobežojumiem var nokļūt uz torņa augšējā skatu laukuma (cilvēki riteņkrēslos, māmiņas ar ratiem). 

Siguldas pils komplekss ir viens no plašāk pieejamajiem vēsturiskajiem objektiem cilvēkiem, kuri pārvietojas riteņkrēslā, kā arī citām personām ar pārvietošanās grūtībām un ierobežojumiem. Šādā mērogā vides pieejamība vēsturiskā būvē Latvijā ir realizēta pirmo reizi. 

Informācija par Livonijas ordeņa Siguldas pili apmeklētājiem:: http://tourism.sigulda.lv/livonijas-ordena-siguldas-pils/


Jaunizveidotais tikts pāri gravai


Izveidotas pieejamas labierīcības


Bronzā veidots taktils ainavas makets


Dabisks šķembu segums un skatu laukums


Lifts uz pils torni


Informatīvas plāksnes Braila rakstā