Universālā dizaina principi
04.04.2013
UNIVERSĀLĀ DIZAINA PRINCIPI 

PIRMAIS PRINCIPS: Ērta lietošana ikvienam 
Dizains ir noderīgs un pārdodams cilvēkiem ar atšķirīgām spējām. 

Vadlīnijas: 
1.a. Nodrošina vienu un to pašu lietošanas līdzekli visiem lietotājiem: identisku, kad vien iespējams; līdzvērtīgu, kad nav iespējams. 
1.b. Izvairās no kādu lietotāju segregācijas vai nosodīšanas. 
1.c. Paredz, ka privātums, aizsardzība un drošība ir vienādi pieejama visiem lietotājiem. 
1.d. Padara dizainu pievilcīgu visiem lietotājiem. 

OTRAIS PRINCIPS: Daudzveidīga izmantošana 
Dizains ir pielāgots plašam individuālo tieksmju un spēju spektram. 

Vadlīnijas: 
2.a. Nodrošina izmantojamo metožu izvēli. 
2.b. Piekļuve un lietošana ir pielāgota labročiem vai kreiļiem. 
2.c. Sekmē lietotāja rūpīgumu un precizitāti. 
2.d. Nodrošina pielāgošanos lietotāja tempam. 

TREŠAIS PRINCIPS: Viegli izprotams pielietojums 
Dizaina izmantošana ir viegli saprotama, neatkarīgi no lietotāja pieredzes, zināšanām, valodas iemaņām vai pašreizējā koncentrēšanās līmeņa. 

Vadlīnijas: 
3.a. Novērš nevajadzīgu sarežģītību. 
3.b. Ir savienojams ar lietotāja cerībām (ko iepriekš paredzot sagaida) un intuīciju. 
3.c. Ir pielāgots plašam rakstītprasmes un valodas iemaņu spektram. 
3.d. Sistematizē informāciju atbilstoši tās svarīgumam. 
3.e. Nodrošina efektīvu un nepārprotamu pielietojumu vai izmantošanu un atgriezenisko saiti uzdevuma izpildes laikā un pēc tās. 

CETURTAIS PRINCIPS: Viegli uztverama informācija 
Dizains efektīvi novada nepieciešamo informāciju līdz lietotājam, neatkarīgi no apkārtējās vides vai lietotāja sensoriskajām spējām. 

Vadlīnijas: 
4.a. Izmanto dažādus veidus (tēlojošu, mutvārdu, taustāmu), lai sniegtu būtisku informāciju. 
4.b. Līdz maksimumam palielina būtiskas informācijas salasāmību jeb precizitāti. 
4.c. Rada atšķirību elementiem ar metodēm, kuras ir iespējams aprakstīt (piemēram, atvieglot instrukciju vai virziena norādījumu došanu). 
4.d. Nodrošina savietojamību ar dažādām metodēm vai ierīcēm, ko izmanto cilvēki ar sensoriskiem traucējumiem. 

PIEKTAIS PRINCIPS: Samazināta iespēja kļūdīties 
Dizains līdz minimumam samazina riskus un nejaušu vai netīšu darbību nelabvēlīgās sekas. 

Vadlīnijas: 
5.a. Sistematizē elementus, lai līdz minimumam samazinātu riskus un kļūdas: visvairāk lietotie elementi, vispieejamākie elementi; izslēgtie, atsevišķie vai aizsargātie riskantie elementi. 
5.b. Nodrošina brīdinājumus par riskiem un kļūdām. 
5.c. Nodrošina pazīmes, kas izslēdz iespēju kļūdīties. 
5.d. Neatbalsta neapzinātu rīcību uzdevumos, kas prasa modrību un piesardzību. 

SESTAIS PRINCIPS: Minimāla fiziskā piepūle 
Dizainu ir iespējams izmantot lietderīgi un ērti, un nogurums ir minimāls. 

Vadlīnijas: 
6.a. Ļauj lietotājam saglabāt neitrālu ķermeņa stāvokli. 
6.b. Ekspluatācijai nepieciešams mērens spēku patēriņš. 
6.c. Līdz minimumam samazina atkārtojošās darbības. 
6.d. Līdz minimuma samazina ilgstošu fizisku piepūli. 

SEPTĪTAIS PRINCIPS: Kustībai un lietošanai atbilstošs izmērs un telpa 
Pieejas, aizsniegšanas, manipulācijas un lietošanas vajadzībām tiek nodrošināts atbilstošs izmērs un telpa, neatkarīgi no lietotāja ķermeņa izmēra, pozas vai mobilitātes. 

Vadlīnijas: 
7.a. Jebkura sēdoša vai stāvoša lietotāja vajadzībām nodrošina skaidru redzes līniju uz būtiskiem elementiem. 
7.b. Jebkura sēdoša vai stāvoša lietotāja vajadzībām padara visu priekšmetu aizsniegšanu ērtu. 
7.c. Pielāgo izmaiņas atbilstoši plaukstas izmēram un satvērienam. 
7.d. Nodrošina atbilstošu telpu palīgierīču vai personāla palīdzības izmantošanai. 

Autors: Molly Story, Ziemeļkarolīnas Universitātes Universālā Dizaina centrs. 

Raksts tapis Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013.gadam projekta Nr. LLIV-322 „My Response” ietvaros. Projektu Kurzemes Plānošanas reģiona vadībā īsteno septiņi Kurzemes pašvaldību partneri un pieci Lietuvas partneri. Tā ilgums 24 mēneši, un projekta aktivitātes turpināsies līdz 2014.gada aprīlim. Projekta mērķis ir veicināt vienlīdzīgas pieejas nodrošināšanu un cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā. Projekta kopējais budžets ir 1 137 609,23 EUR, 85% apmērā to līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. 

Kontaktinformācija – myresponse@kurzemesregions.lv 
Vairāk informācijas par projektu - http://www.kurzemesregions.lv/projekti/Latvijas_un_Lietuvas_parrobezu_sadarbibas_programma/Mana_sociala_atbildiba