Universālā dizaina principi un to pielietošana
03.04.2013
UNIVERSĀLĀ DIZAINA PRINCIPI UN TO PIELIETOŠANA 

Universālais dizains (turpmāk – UD) ir vienkāršs teorijā, bet sarežģītāks praksē, un tikai ar termina definīciju vien nepietiek. UD priekšlikumu iesniedzēji ir tradicionāli izmantojuši divas stratēģijas, lai stāstītu par to pieejamām. Pirmā metode tiek skaidrota, izmantojot pozitīvo piemēru aspektus šim konceptam, piemēram, sviras veida durvju rokturi, ko nav nepieciešams satvert, tālvadības pultis ierīču regulēšanai no attāluma, un uz kustību reaģējošas istabas gaismas. Otrā stratēģija ir piedāvāt laika pārbaudi izturējušus testus universālai lietošanai, piemēram, noteikt, vai ierīci „ir iespējams lietot ar dūrē sažņaugtiem pirkstiem” vai „ir iespējams to izmantot tumsā” vai „tās lietošanai nepieciešams 2, 2 kg liels vai mazāks spēks”. Nav galīgu kritēriju, kas aptvertu jebkura dizaina visus aspektus.  

Universālā dizaina centra personāls projekta ”Studies to Further the Development of Universal Design” (Pētījumi UD attīstības sekmēšanai) ietvaros, veica virkni patēriņa produktu, arhitektonisko telpu un būvelementu novērtējumu. Novērtējuma mērķis bija noteikt optimālās veiktspējas īpašības un izmantot tādas iezīmes, kas ļautu produktus un vidi lietot maksimāli daudziem, dažādiem lietotājiem. 

Centra personāls pēc tam sasauca darba grupu, kurā ietilpa arhitekti, produktu dizaineri, inženieri un vides dizaina pētnieki, UD principu apkopošanai, kas apvienotu esošās zināšanas vienā datu bāzē. Šie principi tiktu attiecināti uz visām dizaina disciplīnām un visiem cilvēkiem. Šos principus varētu piemērot esošo dizainu novērtēšanai, dizaina procesa virzīšanai un dizaineru un patērētāju izglītošanai par plašāk lietojamu produktu un vides īpašībām. 

Šīs grupas izstrādātie UD principi (The Principles of Universal Design, The Center for Universal Design, 1997) ir izklāstīti šādā formā: 

• principa nosaukums - iecerēts kā principā ietvertā galvenā jēdziena koncentrēts un viegli iegaumējams formulējums; 

• principa definīcija - principa galvenā, uz dizainu attiecināmā virziena (direktīvas) īss apraksts, un 

vadlīnijas - galveno elementu uzskaitījums, kuri piemīt dizainam, kas stingri ievēro principu. (Piezīme: ne visas vadlīnijas var attiekties uz visu veidu dizainiem). 

Katrai no vadlīnijām seko divas līdz piecas fotogrāfijas, kas uzskatāmi parāda vadlīnijas efektīvu piemērošanu. Fotogrāfijās attēlotie dizaina veidi nav noteikti universāli no visiem viedokļiem, bet katra no tām ir šīs konkrētās vadlīnijas labs piemērs un palīdz ilustrēt tās nolūku. 

Autors: Molly Story, Ziemeļkarolīnas Universitātes Universālā Dizaina centrs. 

Raksts tapis Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013.gadam projekta Nr. LLIV-322 „My Response” ietvaros. Projektu Kurzemes Plānošanas reģiona vadībā īsteno septiņi Kurzemes pašvaldību partneri un pieci Lietuvas partneri. Tā ilgums 24 mēneši, un projekta aktivitātes turpināsies līdz 2014.gada aprīlim. Projekta mērķis ir veicināt vienlīdzīgas pieejas nodrošināšanu un cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā. Projekta kopējais budžets ir 1 137 609,23 EUR, 85% apmērā to līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. 

Kontaktinformācija – myresponse@kurzemesregions.lv 
Vairāk informācijas par projektu - http://www.kurzemesregions.lv/projekti/Latvijas_un_Lietuvas_parrobezu_sadarbibas_programma/Mana_sociala_atbildiba