Universālais dizains un mobilitāte
01.04.2013
UNIVERSĀLAIS DIZAINS UN MOBILITĀTE

1. Kā mobilitāte ietekmē dizaina lietojamību ... 

Ja jūsu kājām nav funkcionālu traucējumu, apsveriet, kā jūs rīkotos šādos apstākļos. 

Apsveriet iespēju vadīt automašīnu bez kāju palīdzības. Kā bez kājāmiešanas būtu iespējams nokļūt darbā? Vai darba veikšana būtu iespējams bez celšanās no sēdus stāvokļa? Un kas notiktu, ja ceļā būtu kāpnes? 

Apsveriet grūtības, kādas sagādātu līdzsvara saglabāšana, ejot vai stāvot lidmašīnā, vilciena vagonā vai autobusā. Iztēlojieties, kā jūs justos, ja ar šīm grūtībām nāktos saskarties pat uz stabila pamata. 

Atcerieties pēdējo reizi, kad nogājāt lielu attālumu vai kāpāt augšā pa garām kāpnēm, un kā nogurums ietekmēja jūsu stabilitāti. Vai kāpiena beigās biežāk lietojāt margas? Apsveriet, cik piesardzīgi izmantojat kāpnes, kas ūdens vai ledus ietekmē kļuvušas slidenas, un cik bīstama ir līdzsvara zaudēšana uz kāpnēm. 

Pievērsiet uzmanību tam, cik dažādi iet cilvēki pa dažādām virsmām. Zāle, ietve, grantēts celiņš, grīdsega un flīzēta grīda prasa atšķirīgu gaitu, lai saglabātu līdzsvaru un izvairītos no paklupšanas vai paslīdēšanas. Virsmu negaidītu izmaiņu rezultātā var gadīties pakrist. 

Ja jums kādreiz ir gadījies savainot kāju un lietot kruķus, jūs zināt, cik liels papildus laiks un piepūle nepieciešama attālumu pārvarēšanai, it īpaši tad, ja pa ceļam ir kāpnes, virpuļdurvis vai slidenas grīdas. 

Iespējams, ka esat arī sapratis, cik liela nozīme ir telpai kājas pacelšanā vai iztaisnošanā, vai manevrēšanā ar riteņkrēslu. Atveseļošanās gaitā jūs sapratāt, cik nozīmīgas atbalstam ir atbalsta margas un robustas virsmas. 

Katrā no iepriekš aprakstītajām situācijām uzdevumu izpildes prasības var zināmā mērā pārsniegt cilvēka spējas, padarot uzdevumu neērtu, nepatīkamu, nogurdinošu, bīstamu vai neiespējamu. 

2. Mobilitātei universāls dizains nozīmē ņemt vērā daudzveidību, kas raksturīga cilvēka spējām veikt ikdienišķus uzdevumus. Te ietilpst: 

- piecelšanās no sēdus stāvokļa, 
- stāvēšana taisni, 
- iešana, 
- skriešana, 
- lēkšana, 
- uzkāpšana, 
- pietupšanās, 
- līdzsvara noturēšana uz vienas pēdas, 
- pēdu kontrolierīces izmantošana. 

3. Mobilitāte var ievērojami atšķirties atkarībā no vecuma, nespējas, vides vai specifiskās situācijas. Šis mainīgums ir jāņem vērā tad, kad dizaina lietotāju spektrā var ietilpt šādu kategoriju cilvēki: 

- ļoti mazi bērni ar fiziskās attīstības traucējumiem, 
- gados vecāki cilvēki ar spēka ierobežojumiem, nogurumu, ierobežotu līdzsvaru, kustību amplitūdu mugurkaulā un apakšējās ekstremitātēs vai ierobežotu propriocepciju (spēja apzināties un koordinēt ķermeņa daļu novietojumu un muskuļu un locītavu kustības telpā). 
- indivīdi ar pārmērīgiem ķermeņa izmēriem vai svaru, 
- indivīdi ar sāpēm vai ierobežotu kustību amplitūdu, kā cēlonis ir īslaicīgas vai mazsvarīgākas traumas vai slimības, 
- indivīdi, kuri ir noguruši, 
- indivīdi nelabvēlīgos vides apstākļos (piemēram, nelabvēlīgs laiks, nelīdzens vai nestabils reljefs), 
- indivīdi ar hroniskiem funkcionāliem ierobežojumiem, kuru cēlonis ir: 
- iedzimts kājas trūkums vai deformācija, 
- cerebrālā paralīze, 
- poliomielīts jeb bērnu trieka, 
- muskulārā distrofija, 
- multiplā skleroze, 
- cerebrālo asinsvadu slimība, 
- diabēts, 
- Lou Gehrig slimība (amiotrofiskā laterālā skleroze vai ALS), 
- Parkinsona slimība, 
- amputācijas, 
- muguras smadzeņu traumas, 
- artrīts, 
- insults,                         
- astma, emfizēma vai citi elpošanas traucējumi. 

4. Novērtējiet dizaina lietderīgumu mobilitātes vajadzībām, atbildot uz turpmākajiem jautājumiem. Vai dizains ir tikpat lietojams un drošs, ja ... 

- nespējat saskatīt grīdas virsmu? 
- nespējat pacelt nevienu kāju? 
 valkājat divas atšķirīgas kurpes (atšķirīgs papēžu augstums un zoļu izturīgums pret nodilumu)? 
- lietojat spieķi? 
- lietojat kruķus? 
- lietojat riteņkrēslu? 
- nespējat piecelties no sēdus stāvokļa? 

Autors: Molly Story, Ziemeļkarolīnas Universitātes Universālā Dizaina centrs. 

Raksts tapis Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013.gadam projekta Nr. LLIV-322 „My Response” ietvaros. Projektu Kurzemes Plānošanas reģiona vadībā īsteno septiņi Kurzemes pašvaldību partneri un pieci Lietuvas partneri. Tā ilgums 24 mēneši, un projekta aktivitātes turpināsies līdz 2014.gada aprīlim. Projekta mērķis ir veicināt vienlīdzīgas pieejas nodrošināšanu un cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā. Projekta kopējais budžets ir 1 137 609,23 EUR, 85% apmērā to līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. 

Kontaktinformācija – myresponse@kurzemesregions.lv 
Vairāk informācijas par projektu - http://www.kurzemesregions.lv/projekti/Latvijas_un_Lietuvas_parrobezu_sadarbibas_programma/Mana_sociala_atbildiba