Universālais dizains un ķermeņa funkcija
17.03.2013
UNIVERSĀLAIS DIZAINS UN ĶERMEŅA FUNKCIJA

1. Kā ķermeņa funkcija ietekmē dizaina lietojamību ... 

Ja ar jūsu ķermeni fiziski viss ir kārtībā, apsveriet, kā jūs rīkotos šādos apstākļos. 

Iedomājieties sevi strādājam krēslā, kuram trūkst viena skrituļa. Līdz ar katru pozas maiņu, iespējams, tiks zaudēts līdzsvars. Tas ietekmēs koncentrēšanos un produktivitāti un, iespējams, liks izvairīties no ķermeņa stāvokļa maiņas. 

Mēģiniet strādāt, sēžot krēslā ar taisnu atzveltni, ar muguru stigri piespiestu krēsla atzveltnei un pēdām uz grīdas. Saglabājiet šo stāvokli, negriežoties un neliecoties, kad mēģiniet atrast materiālus uz galda, lietot telefonu un veikt citus vienkāršus ikdienas uzdevumus. Ierobežojumi attiecībā uz sasniedzamību, redzeslauku un mobilitāti padara vienkāršus uzdevumus grūtākus un galu galā rada nogurumu un sāpes kustību amplitūdas ierobežojuma rezultātā. 

Iespējams, ka jums ir nācies nest īpaši smagu priekšmetu augšup vai lejup pa kāpnēm. Pievienotā svara dēļ bija grūtāk saglabāt līdzsvaru, un priekšmets, iespējams, traucēja jums izmantot kāpņu margas atbalstam vai pat saskatīt pakāpienus jums priekšā. 

Atsauciet atmiņā pēdējo reizi, kad slimojāt ar gripu. Pat visvienkāršākie uzdevumi bija nogurdinoši, un bija grūti uz kaut ko koncentrēties pārāk ilgi. Piecelšanās no gultas vai krēsla prasīja jums vairākas liekas sekundes, lai apskaidrotu prātu un saglabātu līdzsvaru. Ja lietojāt kādus medikamentus, šīs sekas varēja būt vēl krasāk izteiktas un atturēt jūs pat no mēģinājuma veikt citus uzdevumus, piemēram, vadīt automašīnu. 

Apsveriet grūtības, kādas radītu smaga vingrinājuma izpilde ļoti karstā vasaras dienā. 

Katrā no iepriekš aprakstītajām situācijām uzdevumu izpildes prasības var zināmā mērā pārsniegt cilvēka spējas, padarot uzdevumu neērtu, nepatīkamu, nogurdinošu, bīstamu vai neiespējamu. 

2. Ķermeņa funkcijai universālais dizains nozīmē ņemt vērā daudzveidību, kas raksturīga cilvēka spējām ikdienišķu uzdevumu veikšanā. Šajos uzdevumos ietilpst sirds un asinsvadu, muskuloskeletālās un centrālās nervu sistēmas funkcijas, to skaitā: 

- fiziska piepūle, 
- ķermeņa pozas ieņemšana, saglabāšana un maiņa, 
- līdzsvara saglabāšana, 
- elpošana. 

3. Ķermeņa funkcija var ievērojami atšķirties atkarībā no vecuma, nespējas, vides vai specifiskās situācijas. Šis mainīgums ir jāņem vērā tad, kad dizaina lietotāju spektrā var ietilpt šādu kategoriju cilvēki: 

- ļoti mazi bērni ar fiziskās attīstības traucējumiem, 
- gados vecāki cilvēki ar pavājinātas izturības, līdzsvara vai citām ķermeņa funkcijām, 
- indivīdi ar pārmērīgu ķermeņa izmēru vai svaru, 
- sievietes grūtniecības vēlākās stadijās, kuru līdzsvaru ietekmē bērna svars, 
- indivīdi ar sāpēm vai ierobežotu kustību amplitūdu, kā cēlonis ir īslaicīgas vai mazsvarīgākas traumas vai slimības, 
- indivīdi nelabvēlīgos vides apstākļos (piemēram, nelabvēlīgs laiks, galējas temperatūras, slikta ventilācija, nestabils atbalsts kājām), 
- indivīdi, kuri ir paguruši vai slimi, 
- indivīdi ar hroniskiem funkcionāliem ierobežojumiem, kuru cēlonis ir: 
- epilepsija vai citu slimību izraisīti traucējumi, 
- alerģijas, 
- atšķirīga jutība pret ķīmiskām vielām, 
- astma, 
- diabēts, 
- artrīts, 
- muskuloskeletālās traumas vai slimība, 
- trūce, 
- insults. 

4. Novērtējiet dizaina lietderīgumu ķermeņa funkcijas vajadzībām, atbildot uz turpmākajiem jautājumiem. Vai dizains joprojām ir lietojams un drošs, ja ... 

- trūkst elpas? 
- bieži jāapstājas atpūsties? 
- kaut ko lietojot ir nepieciešams uz tā atbalstīties? 
- nav iespējams locīties, saliekties vai pagriezties viduklī? 
- ir iespējams to lietot vienīgi sēdus stāvoklī? 
- nav iespējams pagriezt galvu, 
- jums piemīt jutīgums pret putekļiem, izgarojumiem, dūmiem vai ķīmiskām vielām. 

Autors: Molly Story, Ziemeļkarolīnas Universitātes Universālā Dizaina centrs. 

Raksts tapis Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013.gadam projekta Nr. LLIV-322 „My Response” ietvaros. Projektu Kurzemes Plānošanas reģiona vadībā īsteno septiņi Kurzemes pašvaldību partneri un pieci Lietuvas partneri. Tā ilgums 24 mēneši, un projekta aktivitātes turpināsies līdz 2014.gada aprīlim. Projekta mērķis ir veicināt vienlīdzīgas pieejas nodrošināšanu un cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā. Projekta kopējais budžets ir 1 137 609,23 EUR, 85% apmērā to līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. 

Kontaktinformācija – myresponse@kurzemesregions.lv 
Vairāk informācijas par projektu - http://www.kurzemesregions.lv/projekti/Latvijas_un_Lietuvas_parrobezu_sadarbibas_programma/Mana_sociala_atbildiba