Universālā dizaina attīstība
03.09.2012

Šajā sadaļā būs atrodami raksti par un ap Universālo dizainu. Mēģināsim parādīt gan Latvijas, gan arī dažādus ārzemju piemērus 

Ziņas taps Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas   2007.–2013.gadam  projekta Nr. LLIV-322 „My Response” ietvaros. 

Projektu Kurzemes Plānošanas reģiona vadībā īsteno septiņi Kurzemes pašvaldību partneri un pieci Lietuvas partneri. Tā ilgums 24 mēneši, un projekta aktivitātes turpināsies līdz 2014. gada aprīlim. Projekta mērķis ir veicināt vienlīdzīgas pieejas nodrošināšanu un cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā. Projekta kopējais budžets ir 1 137 609,23 EUR, 85% apmērā to līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Kontaktinformācija – myresponse@kurzemesregions.lv

Vairāk informācijas par projektu - http://www.kurzemesregions.lv/projekti/Latvijas_un_Lietuvas_parrobezu_sadarbibas_programma/Mana_sociala_atbildiba