Kurzemes plānošanas reģions izsludina konkursu skolēniem
22.10.2013


Kurzemes plānošanas reģions izsludina konkursu skolēniem 

Konkursa „Universālais dizains – kas tas par zvēru?” mērķis ir veicināt skolēnu interesi un izpratni par universālo dizainu, tā principiem un nozīmi sabiedrības integrācijas veicināšanā. Piedalīties aicināti 5. līdz 12.klašu vispārējās, speciālās un profesionālās izglītības iestāžu skolēni. Konkursu rīko projekta LLIV-322 „Mana sociālā atbildība” ietvaros. 

Konkursa uzdevums ir līdz 2.decembrim iesniegt vienu eseju, fotostāstu vai audiovizuālu (video) darbu, sūtot to elektroniski uz ilze.arniece@kurzemesregions.lv. 

Skolēniem iespēja izvēlēties vienu no 3 tēmām: 1.mans ierosinājums ... (preces, pakalpojuma, informācijas pasniegšanas, vides) uzlabošanai, izmantojot universālo dizainu ... (skolā, mājās, veikalā, pilsētā utt.); 2. par universālo dizainu ikvienam būtu jāzin ...; 3. manuprāt, labākais redzētais universālā dizaina piemērs. 

Darbus vērtēs komisija trīs cilvēku sastāvā, to starpā Kurzemes plānošanas reģiona, Kurzemes pašvaldību un Liepājas neredzīgo biedrības pārstāvji. Komisija ņems vērā autora radošo ideju, darba oriģinalitāti un atbilstību tēmai. 

Labāko 2 – 3 darbu autoriem piešķirs noderīgas balvas lietošanai kopā ar citām informācijas tehnoloģiju lietām. Vienu vai vairākus uzvarētāju darbus vai to fragmentus publicēs reģionālā vai nacionālā laikrakstā. 

Uzvarētāju paziņošana notiks 2014.gada 8.janvārī sociālajos tīklos: Draugiem.lv/ universalaisdizains, Facebook.com/UniversalDesignBaltics un Twitter.com/UD_Baltics un dalībniekiem personīgi. 

Konkursa nolikums pieejams pie pievienotajiem failiem vai  - http://kurzemesregions.lv/news/166 

Papildus informācija par konkursa norisi – Ilze Ārniece, ilze.arniece@kurzemesregions.lv, GSM (+371) 29579488. 

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projektu „Mana sociālā atbildība” Kurzemes Plānošanas reģiona vadībā īsteno septiņi Kurzemes pašvaldību partneri un pieci Lietuvas partneri. Tā ilgums 24 mēneši, un projekta aktivitātes turpināsies līdz 2014.gada aprīlim. Projekta mērķis ir veicināt vienlīdzīgas pieejas nodrošināšanu un cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā.Projekta kopējais budžets ir 1 137 609.23 EUR, 85% apmērā to līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.