Vairāk nekā simts kurzemnieku apmācīti par cilvēku ar invaliditāti vajadzībām un integrēšanas iespējām
11.12.2012

Semināra laikā lektori stāstīja par raksturīgākajām ikdienas vajadzībām un grūtībām cilvēku ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem dzīvē. Grupu darbos un diskusijās semināra dalībnieki meklēja iespējas šo cilvēku ikdienas apstākļu uzlabošanai un atvieglošanai un labākai viņu iekļaušanai sabiedrības norisēs.

Novembrī arī uzsāktas apmācības par ikvienam pieejamākas un saprotamākas vides nodrošināšanu - par universālā dizaina principu izmantošanu cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem integrācijas veicināšanai.  Semināros piedalīties aicināti Kurzemes reģiona izglītības iestāžu, pašvaldību (īpaši teritorijas plānošanas, būvvaldes u.tml.), medicīnas iestāžu, nevalstisko organizāciju un sociālās nozares iestāžu pārstāvji, tai skaitā sociālās aprūpes centru,  bērnu sociālās aprūpes centru, sociālo dienestu un citu sociālo pakalpojumu sniedzēju darbinieki.

Universālā dizaina pieeja Latvijā ir jauna un maz zināma, tādēļ ļoti nozīmīga ir sabiedrības informēšana un izglītošana par šo jautājumu. Ar universālā dizaina jēdzienu saprot tādu produktu, vides, pakalpojumu un informācijas noformējumu un pasniegšanas veidu, kas būtu pieejams pēc iespējas plašākai sabiedrībai bez nepieciešamības tos papildus uzlabot vai pielāgot atsevišķu cilvēku vajadzībām un ērtībām. 

Turpmāko apmācību par universālo dizainu kalendārs:

·        viesu nams "Chill Inn", Bernāti - 20.-21.12.2012. un 27.12.2012.;

·        viesnīca "Mare", Roja - 17.-18.12.2012. un 28.12.2012.;

·        Īvandes muiža – 2013.gada janvāris/februāris.

Dalība seminārā bezmaksas. Semināra ilgums ir trīs dienas jeb 18 stundas. Nepieciešamības gadījumā tiek apmaksāta dalībnieku nakšņošana. Semināra dalībniekiem tiks izsniegti apliecinājumi par dalību seminārā. Lai pieteiktos semināram, nepieciešams elektroniski aizpildīt pieteikuma anketu, to nosūtot pa e-pastu ilze.arniece@kurzemesregions.lvPapildus informācija – 29579488.

Seminārus rīko Kurzemes plānošanas reģions Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas   2007.–2013.gadam  projekta Nr. LLIV-322 „My Response” ietvaros. Projektu Kurzemes Plānošanas reģiona vadībā īsteno septiņi Kurzemes pašvaldību partneri un pieci Lietuvas partneri. Tā ilgums 24 mēneši, un projekta aktivitātes turpināsies līdz 2014. gada aprīlim. Projekta mērķis ir veicināt vienlīdzīgas pieejas nodrošināšanu un cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā. Projekta kopējais budžets ir 1 137 609.23 EUR, 85% apmērā to līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Informāciju sagatavoja:

Ilze Ārniece, Sabiedrisko attiecību speciāliste

GSM 29579488, ilze.arniece@kurzemesregions.lv

Kurzemes Plānošanas reģions