Trīs ceturtdaļas - Raidījums par Kurzemi un universālo dizainu
30.09.2012  „Šis dokuments ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī dokumenta saturu atbild projekts LLIV-322 ''My Response’’ un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.”.