Universālais dizains - kas tas ir?
20.09.2012
UNIVERSĀLĀ DIZAINA PRINCIPI 

1. Ērta lietošana ikvienam 
Gaismas ķermeņu slēdži tiek ražoti dažādi, bet ne visi ir katram ērti lietojami. Piemēram, cilvēkam ar locītavu saslimšanu ir apgrūtinoši satvert pirkstos mazu slēdzīti un to pagriezt, lai lampu ieslēgtu. Tā vietā praktiskāks būtu gaismeklis, kuru ieslēdz un izslēdz, pieskaroties pie lampas pamatnes. Arī sabiedriskajā transportā ar zemo grīdu ir vienlīdz ērta iekāpšana un izkāpšana gan vecākiem ar bērnu ratiņiem, cilvēkiem ar kustību traucējumiem, vājredzīgiem, gan pārējiem pasažieriem. 
• līdzekļiem kaut kā izmantošanai, ir jābūt identiskiem, kad vien iespējams, un ekvivalentiem, ja nav citas iespējas 
• jāizvairās no situācijām, kad kaut viena cilvēku grupa nevarētu izmantot kādus elementus 
• izveidot vienādus noteikumus visiem lietotājiem privātai un drošai lietošanai 
• izveidot dizainu pievilcīgu visiem lietotājiem 

2. Daudzveidīga izmantošana 
Vannas istaba ir ērti izmantojama, ja dušas augstums ir regulējams. Lai iekāpšana un izkāpšana no vannas būtu ērta arī vecākiem cilvēkiem un tiem, kam ir kustību traucējumi, pie sienas atbilstošā augstumā piestiprināma marga. Savukārt, lai uz vannas ,malas varētu ērti apsēsties, tai jābūt no neslīdoša materiāla un pietiekoši platai. 
• var izvēlēties pielietojuma veidu 
• elementiem jābūt pieejamiem un izmantojamiem gan labročiem, gan kreiļiem 
• jāveicina darbību precizitāte un rūpīgums
• jābūt pielāgojamam lietotāja individuālajam tempam 

3. Viegli izprotams pielietojums 
Objekta vai vides pielietojumam jābūt viegli izprotamam. Piemēram, mēbeļu ražotājs IKEA pārdod mēbeles izjauktā veidā, bet instrukcijas mēbeļu salikšanai tiek attēlotas ar zīmējumiem. Iepakojumā ir iekļautas arī nepieciešamās skrūves, skavas un vajadzīgie instrumenti. • padara lietojumu vienkāršu, izvairoties no nevajadzīgas sarežģītības 
• sakrīt ar lietotāja pirmajiem iespaidiem kā priekšmets vai ierīce izmantojams 
• var izmantot cilvēki ar dažādas domāšanas un valodu prasmes līmeni 
• informācijai jābūt izvietotai pēc svarīguma principa 
• jābūt nodrošinātai noderīgai papildinformācijai, kas pasaka priekšā, ko darīt 

4. Viegli uztverama informācija 
Informācija par attiecīgo objektu tiek sniegta katram pieejamā veidā, neskatoties uz lietotāja uztveres spējām. Līdz ar to jebkura svarīga informācija ir pieejama visiem cilvēkiem. Piemēram, informāciju par sabiedriskā transporta pienākšanas un atiešanas laikiem ir iespējams pasniegt vizuāli, audio un taktilā formā, vai Braila rakstā. 
• izmantot dažādus paņēmienus(ilustrācija, vārdi, taktīla informācija), lai attēlotu informāciju, samazinot liekvārdību 
• būtiskākajai informācijai jābūt skaidrai 
• elementiem jābūt izšķiramiem veidos, kas būtu attēlojami, padarot vieglāku instrukciju un norādījumu došanu 
• dažādai tehnikai vai ierīcēm jābūt piemērotām cilvēkiem ar sajūtu traucējumiem 

5. Samazināta iespēja kļūdīties
Dizains līdz minimumam samazina kļūdu un nepareizas rīcības sekas. Piemēram, ikreiz, kad vēlamies no datora atmiņas izdzēst kādu failu vai dokumentu, dators pārjautā, vai tiešām mēs to vēlamies darīt, tā pasargājot mūs no nevēlamas rīcības sekām. 
• lai samazinātu kaitējumu un kļūdas lietojumā, visvairāk izmantotie elementi, visvairāk pieejamie, bīstamie elementi jāizolē, apklāj vai jāsamazina to skaits 
• jābūt nodrošinātiem brīdinājumiem par iespējamo kaitējumu 
• elementiem jābūt ar skaidri saprotamu lietojumu 
• uzdevumos, kas prasa modrību un piesardzību samazināta neapzinātas vai automātiskas rīcības iespējamība, kas nodarītu kaitējumu 

6. Minimāla fiziskā piepūle
Objekts un vide ir ērti izmantojami, nepielietojot fizisku spēku. Piemēram, automātiskās durvis, kuru atvēršanai nav nepieciešama fiziskā piepūle. 
• lietotājs var saglabāt neitrālu ķermeņa pozīciju 
• lietotājs var izmantot saprātīgu darbošanās spēku •
 tiek samazinātas atkārtotas darbības nepieciešamība 
• tiek samazināta ilgstošas fiziskas piepūles nepieciešamība 

7. Kustībai un lietošanai atbilstošs izmērs un telpa
Atbilstoši telpu izmēri nodrošina, ka lietotājs, neatkarīgi no ķermeņa pozas, izmēriem vai mobilitātes (kustīguma), spēj tuvoties objektam, aizsniegt to, manipulēt un izmantot visas objekta funkcionālās iespējas. Piemēram, sabiedrisko ēku tualešu parametri un iekārtu izvietojums ļauj tās izmantot kā personām, tā bērniem, ratiņkrēslā sēdošiem un pārējiem apmeklētājiem. 
• jābūt atklātai redzamībai bez šķēršļiem uz svarīgiem elementiem gan sēdošam, gan stāvošam lietotājam 
• elementi un to sastāvdaļas ir ērti sasniedzami gan sēdošam, gan stāvošam lietotājam 
• rokturu izmēram jābūt piemērotam visu roku un tvērienu lielumam 
• vietai palīgierīču izmantošanai ir jābūt pietiekoši plašai.