Zelta kruķis 2008
16.09.2008
2008. gadā, kā jau katru gadu Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons" sadarbībā ar Ekonomikas ministriju rīko kārtējo pieejamas vides monitoringu Latvijā. Monitoringa galvenais uzdevums ir noskaidrot vai pieejamas vides normas, kas noteiktas Latvijas likumdošanā ir ievērotas un, ja nav, tad noskaidrot kāpēc. Monitoringa sadarbības partneri ir Latvijas pašvaldības un patreiz jau ir iesūtīti izvērtēšanai vairāk kā 300 jauni un rekonstruēti objekti. Patreiz arī Apeirona pieejamības eksperti izvērtē šo objektu atbilstibu Lativjas likumdošanai un decembra sākumā arī organizēsim gadskārtējā monitoringa labāko ēku apbalvošanu. Tāpat arī informējam, ka ikviens var pieteikt savu objektu izvērtēšanai, tādējādi arī veidojot Lativjas pieejamības karti